Mark Moseley توپ را می زند

Cleveland Browns فصل سختی در فوتبال دارد. آنها در واقع چند فصل دشوار دارند. آخرین باری که تیم در یک بازی پیروز شد ، در تاریخ 24 دسامبر 2016 بود و در حال حاضر در 17 بازی باخت است. نیازی به گفتن نیست ، طرفداران براون رنج می برند.

بودجه لایت با ایجاد یخچال هوشمند با نور جوانه آزاد نور برای هواداران پس از اولین رقابت فصل ، مسائل را به دست خود می گیرد. طبق گزارش The Verge ، زنجیرهای موجود در یخچال توسط یک آهنربای داخلی وجود دارد که با سایر یخچال ها از طریق Wi-Fi همگام می شود تا همزمان با برنده شدن براون ها باز شود.

وقتی تیم در نهایت برنده یک بازی شد ، یخچال قفل شده باز می شود و طرفداران می توانند Bud Light را امتحان کنند. یخچالها در میله های کلیولند مستقر شده اند ، اما طرفداران احتمالاً باید پول مورد نیاز آبجو را با خود بیاورند.